HOLLIE

Mar. 5th, 2014 05:43 pm
nadiya_tsynaiko: (Default)
[personal profile] nadiya_tsynaiko

Користуючись періодом відносного спокою в країні, покажу докладніше те, що планувала показати ще 20-го лютого.Спочатку була сукня-светр. Довго виношувана і омріяна модель HOLLIE від Kim Hargreaves. Довго нитки обирала. Але врешті зупинилась на вже випробуваному варіанті: в дві ниточки, одна з мохером (цілісіньких 70% мохеру), друга просто тоненька гладенька напівшерсть. А шапочку зробила теплішою: в три ниточки, нитка мохеру та дві нитки напівшерстяні.

Майже завжди все носила приталене, по хвигурі. ;-) Але раптом чомусь страшезно захотілось чогось такого овер-сайз, навіть так - овер-овер-сайз. Довге, широке, з рукавами "летюча миша". Видно, згадала молоді роки та улюблений рудий светрик, котрий зараз перебрався на ПМП до мого бандерівського села.
А це той самий ностальгічний светрик. На фото я в ньому розпалюю ватру біля своєї таємної криївки і з насолодою спостерігаю, як палають мої вороги. ;-)


Для шапочки використала узори зі светра. Дуже гарні узори. Вже є купа планів на них для інших виробів.
Шапочку можу повторити на замовлення.


А це разом із улюбленим шарфиком з минулого року.
Ще під шумок покажу рукавички. Це ті самі, що вив'язані з залишків пряжі улюбленого кольору, котрий зняли з виробництва.
Як бачите, дуже універсальна шапочка для мого гардеробу вийшла. Пасує до великої кількості раніше вив'язаних речей.


Сподіваюсь, далі буде...

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User (will be screened if not on Access List)
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2014

M T W T F S S
 123 456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios