nadiya_tsynaiko: (Default)
[personal profile] nadiya_tsynaiko

Шапочки для мерзляків. Коли вже справжня весна, але вітряно і голові все одно якось прохолодно. Коли відпочиваєш влітку в горах чи біля вечірнього моря, чи пікнік влаштовуєш в лісі. Коли вже й теплу шапку не вдягнеш: засміють та й спекотно в ній. Ось тоді в пригоді стануть такі шапочки. Також підійде на початок осені. Або й тим, хто не мерзне, а просто любить доповнити свій образ шапкою.

Резинка гріє вуха, далі шапочки ажурні та гарно вентилюються, і пряжа літня: бавовна, бавовна з віскозою та бавовна з акрилом.

Готові шапочки продаю по 180 грн.

Це зі старих запасів пряжі. Можна сплести іншого кольору за вашим бажанням, але ціна на 20-40 грн може бути більшою.

І пікаса знову вичервонила більшу частину моїх фотографій. :-( Я би навіть сказала вицеглила, відтеракотила. ;-) Тому першу фотку я завантажила одразу в ЖЖ, тут кольори правдиві.

IMG_0647_c1. Синя шапочка.
Склад - 100% німецька м'якесенька бавовна. Розмір 56-68.


2. Блакитна шапочка.
Пряжа 55% бавовна, 45% акрил. Розмір 54-56.
Подумую залишити її собі. Але якщо вам сподобалась, то зв'яжу на вас ще одну (пряжа є). Або цю віддам, а зв'яжу собі другу. :-)3. Шапочка біла. ПРОДАНА!
(Повтор з такої ж пряжі не можливий. Можу сплести просто білу шапочку з будь-якої іншої пряжі)
З дуже цікавої нитки. Вона по довжині не рівномірна ні за товщиною, ні за блиском. Поєднання 50% бавовни та 50% віскози. І готова шапочка вся така ж нерівномірна, з потовщеннями, то матова, то ледь блискуча.
Розмір 56-58.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User (will be screened if not on Access List)
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2014

M T W T F S S
 123 456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 09:04 pm
Powered by Dreamwidth Studios