nadiya_tsynaiko: (Default)
[personal profile] nadiya_tsynaiko

Бавовняний комплект чи не комплект. Кому як подобається. Мені подобається, коли все разом, але не наполягаю. :-) Розрахований на холодні літні дні та вечори, а також весну та осінь.

Новенькі моделі. Сподіваюсь, вони вам сподобаються та стануть довгожителями, як Ромала (до речі, готую нову кольоровибухову ромалу) чи Шарфисько.


Снуд двоколірний, м'ята та кава з молоком.
Розмір: висота 25 см, довжина по колу 130 см. Легко вдягається у два оберти.
Склад - 100% бавовна органічна.
Ціна повтору - 340 грн. БРОНЬ!

Шапочка лососева чи персикова. Хто що бачить. ;-)
Розмір 55-57.
Склад - 100% органічна бавовна. Ціна повтору 220 грн. БРОНЬ!


І все до купи.Ну і до питання інстаграму. Корисна штука. Я ще й не закінчила роботу, а її вже забронювали, як ви бачите. Бо розгледіли роботу ще в процесі. Хоч і кажуть, що незакінчену роботу дурню не показують, але це далеко не так. :-)
Тому якщо ц вам подобається снуд чи шапочка, то залюбки повторю. Тим більше, що пряжа чудова, в'яжеться натхненно і з задоволенням.
Можна обрати інші кольори. Виробник пропонує таку кольорову карту.
Хоча можна обрати й іншу пряжу з іншим складом.

І музичний супровід...

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User (will be screened if not on Access List)
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2014

M T W T F S S
 123 456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 09:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios